หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 20 งาน

1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

บริษัท ศิริมหาชัย โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด

ตรวจสอบระบบภายในทั้งหมด วันที่ 21 ส.ค. 2553
อัตรา 5
เงินเดือน 7,000 ขึ้นไป
จังหวัด อุบลราชธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. พนักงานขาย

บริษัท ศิริมหาชัย โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด

- ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า,อุปกรณ์ก่อสร้าง(หน้าร้าน),บ้านจัดสรร
- ให้บริการลูกค้า
วันที่ 21 ส.ค. 2553
อัตรา 20
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด อุบลราชธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(วัสดุก่อสร้าง)

บริษัท ศิริมหาชัย โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด

- จัดเอกสารการจัดซื้อทั้งระบบ
- ติดต่อประสานงานกับตัวแทนจำหน่าย/ฝ่ายขาย/ฝ่ายจัดส่ง
- วิเคราะห์ราคา
วันที่ 21 ส.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน 7,000-8,000
จังหวัด อุบลราชธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. พนักงานขายบ้านจัดสรร

บริษัท ศิริมหาชัย โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด

- ขายจัดสรร
- บริการให้คำปรึกษา พาลูกค้าเยี่ยมชมบ้าน
- ประสานงานกับวิศวกร
- ประสานงานกับธนาคาร
วันที่ 21 ส.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด อุบลราชธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. เจ้าหน้าที่บุคคล

บริษัท ศิริมหาชัย โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด

- ดำเนินการจัดทำ ตรวจสอบ ค่าจ้าง หรือรายได้อื่นๆของพนักงาน
- รวบรวม จัดทำ ตรวจสอบ เอกสาร สถิติการ
วันที่ 21 ส.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด อุบลราชธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท ศิริมหาชัย โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด

- วิเคราะห์/วางแผนการจัดซื้อ
- สั่งซื้อสินค้า
- จัดทำเอกสารด้านการจัดซื้อ
- พัฒนาช่องทางการขาย
วันที่ 21 ส.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด อุบลราชธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ

บริษัท ศิริมหาชัย โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด

- วางแผนระบบบริหารงานบุคคล
- งานด้านการสรรหา
- งานธุรการ อาคารสถานที่/รปภ./พาหนะ/ความสะอาด
- ค่าจ
วันที่ 21 ส.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด อุบลราชธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. หัวหน้าแผนกจัดส่ง

บริษัท ศิริมหาชัย โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด

หัวหน้าแผนกจัดส่ง วันที่ 21 ส.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด อุบลราชธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. เช็คเกอร์

บริษัท ศิริมหาชัย โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด

- เช็คความถูกต้องของการรับ-จ่ายสินค้า
- เช็คสต็อกสินค้า
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
- จัดทำเอกสาร
วันที่ 21 ส.ค. 2553
อัตรา 10
เงินเดือน 5,000-5,500
จังหวัด อุบลราชธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. เจ้าหน้าที่ประเมินราคา ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี (สยามนิสสัน อุบลราชธานี)

บริษัท ศิริมหาชัย โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด

ประเมินราคารถซ่อมทั้งสีและตัวถัง วันที่ 21 ส.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด อุบลราชธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริษัท ศิริมหาชัย โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด

- วางแผนทำกิจกรรมทางการตลาด(โชว์รูมไฟฟ้าครบวงจร)
- วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าและความเคลื่อนไหวของตลาด
วันที่ 21 ส.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด อุบลราชธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การตลาด

บริษัท ศิริมหาชัย โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด

- สรรsหาข้อมูลด้านการตลาด เพื่อรวบรวมเป็นปัจจัยในเชิงการวิเคราะห์ตลาด สำหรับนำข้อมูลเหล่านี้เพื่อการ วันที่ 21 ส.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด อุบลราชธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. พนักงานจัดส่ง

บริษัท ศิริมหาชัย โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด

ติดรถส่งสินค้า วันที่ 21 ส.ค. 2553
อัตรา 15
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด อุบลราชธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

บริษัท ศิริมหาชัย โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด

- จัดทำภาษีรับ-จ่าย
- บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้
- งบดุล
วันที่ 21 ส.ค. 2553
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด อุบลราชธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. หัวหน้าแผนกขาย(โชว์รูมเปิดใหม่จำหน่ายอุปกรณ์+เครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจร)

บริษัท ศิริมหาชัย โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด

- ดูแล ตรวจสอบงานขายให้เป็นไปตามนโยบาย
- รับผิดชอบเป้าการขาย
- ประสานงานทั่วไป
- สร้างความสัมพันธ
วันที่ 21 ส.ค. 2553
อัตรา 5
เงินเดือน 7,000-15,000
จังหวัด อุบลราชธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(อุปกรณ์/เครื่องใช้ไฟฟ้า โชว์รูมเปิดใหม่)

บริษัท ศิริมหาชัย โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด

- ทำแผน ควบคุมการจัดซื้อทุกกลุ่มสินค้า
- จัดหาสินค้า เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบราคาสินค้า
- จัดทำรายง
วันที่ 21 ส.ค. 2553
อัตรา 10
เงินเดือน 7,000-8,000
จังหวัด อุบลราชธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

บริษัท ศิริมหาชัย โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด

- ดูแล จัดเก็บสต็อกสินค้า
- เบิกจ่าย รับสินค้าในแต่ละวัน
- สรุปยอดสินค้าคงเหลือ
วันที่ 20 ส.ค. 2553
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด อุบลราชธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. หัวหน้าคลังสินค้า

บริษัท ศิริมหาชัย โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด

- ดูแลการรับ-จ่าย-เก็บ สินค้าให้เป็นระเบียบ
- ควบคุมสต็อกและทำรายงานประจำวัน/เดือน
- ป้องกันการสูญ
วันที่ 20 ส.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด อุบลราชธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. ผู้จัดการขายรถยนต์มือสอง

บริษัท ศิริมหาชัย โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด

บริหารงานขายรถยนต์มือสอง วันที่ 20 ส.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด อุบลราชธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์อาวุโส

บริษัท ศิริมหาชัย โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด

- ทำแผน ควบคุมการจัดซื้อทุกกลุ่มสินค้า
- จัดหาสินค้า เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบราคาสินค้า
- จัดทำรายง
วันที่ 20 ส.ค. 2553
อัตรา 10
เงินเดือน 7,000-8,000
จังหวัด อุบลราชธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี